Tilbage Blik

Se billeder fra arrangementerne i mappen Foto’s 

Rejegildet 2018

Traditionen tro, mødte 15 drambryggere op til Rejegilde hos Den Gamle Gartner Laif, ved Søndersø.
Der var da også den sædvanlige ro og frisk luft, der langt ude på landet. Efter lang tids tørke, var der ingen
nævneværdig mangel på frodighed, det nød vi rundt i haven, hvor valnødde­entusiaster også fik plukket nogle gode nødder, inden vi gik til kaffe og lagkage.
Snakken gik, indtil rejerne senere blev sat over til kogning indenfor på kogeøen, en velsignet regn, var nemlig sat i gang over den gamle urtehave. Rejerne var de bedste vi har fået i lange tider, nemme at pille og spise.
Katten Rosa var endelig vågnet op og charmede sig til nogle rejer hos Bente Hemmingsen, der forinden havde sikret sig mod rejefedt, med blå gummihandsker. Hunden Senta var mere til øl end til rejer.
Mange af de medbragte Dramme, gjorde sig godt til menuen, vi kan f.eks. anbefale valnøddesnaps til rejer. Gildet sluttede omkring kl.19.
Tak til Laif og hjælperne, fordi de skabte de gode rammer for dagen.
– Foto & Tekst: Kurt Christensen (mundskænk til Jettes kryddersnapse)

Hægtur tirsdag den 25. september
Besøg hos Sanne of Finn

Vi var 10 fra drambryggerlauget der mødte op til denne dejlige aften. Min bror Finn og hans kone Sanne, har et hus med 4 tønder land, langt ude på landet, med skov, krat og anden bevoksning bl.a. Hæg.
Læsset med bøtter, poser og redskaber til at få grenene trukket ned, så vi kunne få fat i bærrene, gik vi op i området. Jeg var lidt spændt på hvor mange bær der var tilbage efter kraftig blæst / kuling op til stormstød blot 4 dage før men heldigvis var der bær nok til alle.
Tilbage ved huset blev vi bænket med vores medbragte mad, i drivhuset/ udestuen som lige akkurat var stort nok til at huse os alle sammen. Sanne og Finn var med os under spisningen. Aftalen var de skulle være med til at
smage de snapse og dramme vi havde med, når de stillede med hæg og husly. Det er vel rimeligt nok.
Det var rigtig hyggeligt og snakken gik lystigt over mad og smagsprøver.
Bodil og Ulla havde taget kage med til kaffen, tak for det. Kl. 20 brød vi alle op mætte og tilfredse med dages høst.
Når klokken er 20 i slutningen af september laaaaangt ude på landet er det rigtig mørkt. Der var ingen gadelys da vi skulle finde tilbage til bilerne men det lykkedes alle at finde den. Vi takkede mange gange Sanne og Finn for bær og husly til spisningen men jeg ved de også synes det var
en rigtig hyggelig aften med sådan en flok lystige drambryggere.
– John Andersen

Tur til Middelfart Museum Psykiatrisk samling

Søndag den 4. november mødte 17 drambryggere op i Teglgårdsparken 17 i et af det gamle Sindssygehospitals flotte bygninger, der blev indviet den 8. november 1888.
Lederen af Middelfart Museum Maiken Nørup gav os et meget spændende indlæg om, hvorfor man havde bygget en Sindssygeanstalt netop på dette sted – i udkanten af Middelfart og lige ned til det smukke Fænøsund.
Maiken fortalte også hele stedets historie, om hvordan behandlingerne foregik og ændrede sig efterhånden, som nye metoder og medicin blev opfundet.
Stedet blev bygget til 400 patienter fra det sydlige Jylland og Fyn, men allerede i 1890’erne blev Sindssygeanstalten, som stedet blev kaldt, udvidet til 700 patienter. I hospitalets storhedstid i 1950’erne var der op til 1250 patienter i behandling. Stedet har haft mange navne, i starten blev det kaldt Sindssygeanstalten, så blev det Sindssygehospitaler, så Statshospitalet og til sidst var det Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd. De fleste middelfartere kaldte stedet for Hospitalet, og hvis man var grov Sing Sing.
Bygningerne blev bygget i 3 afdelinger, i midten administration, kraftcentral / maskinhus, køkken, vaskeri og hovedbygning, der var indrettet med overlægens lejlighed, kirke og festsal.
Alle bygningerne til højre husede de mandlige patienter og bygningerne til venstre de kvindelige patienter. De to patientafsnit er fuldstændig ens bygget bortset fra at de er spejlvendte. Hospitalet var en lille by med eget gas­ og vandværk, kirke og kirkegård og boliger til de ansatte.
De åbne områder omkring bygningerne var anlagt til køkken­ og frugthave, det høstede blev brugt i husholdningen. Der var også anlagt prydhave og tennis og boldbaner, som patienterne kunne bruge. Hele området var og er stadigvæk omkranset af trådhegn.
Bygningerne tættest ved vandet – kaldet kurhusene, var beregnet til de nyindlagte og helbredelige patienter. De øvrige bygninger husede de kroniske og uhelbredelige patienter. Ved nogle af disse bygninger var der
etableret cellegårde til de mest urolige patienter.
Hvis du er interesseret i at vide, hvilke behandlinger patienterne blev udsat for, samt hvad der ellers foregår på et hospital af den størrelse, så gå ind på Middelfart Museums hjemmeside www.middelfart­museum.dk og læs Psykiatrihistorien. Meget spændende læsning, og kommer man til Middelfart, kan en tur gennem det smukke området tilrådes.
Psykiatrisk Hospital blev i 1999 flyttet til nye bygninger på Østre Hougvej i Middelfart og hele området kaldes i dag for Teglgårdsparken.
Bygningerne er solgt til mange forskellige formål. Det kendte firma Uhrenholt holder til i hovedbygningen. Af andre der har til huse i de gamle smukke bygninger, der alle er fredet kan nævnes: Skat, Vejdirektoratet, Social­ og Sundhedsskolen, Middelfart Rusmiddelcenter, Fænøsund Friskole, Fænøsund Lægerne, Middelfart Lokalpsykiatri, anden lægepraksis, Fænøsund Fysioterapi, Tandproteknikeren og mange flere. Desuden er alle lægeboligerne solgt.
Hvis man kører en tur rundt i området kan man se, at der er bygget mange nye boliger samt et nyt psykiatrisk plejehjem.
Jeg er selv født og opvokset ved Teglgård, der støder op til den vestlige del af hele hospitalets område og har dermed oplevet stedet på tætteste hold. Os indfødte middelfartere sagde altid, vi har en stor fordel frem for jer, der bor andre steder, her er vi adskilte, det er i andre ikke. Og så længe vi opholder os på den rigtige side af Brovejen, er det et godt tegn.
Jeg boede ved teglgård fra 1943 – 1965 og i den periode har jeg selvfølgelig oplevet forskellige ting. Medens jeg gik i skole, cyklede jeg altid gennem hospitalet for at undgå den meget trafikerede Brovejen. I de år er jeg aldrig blevet generet af patienterne, tværtimod har jeg mødt mange af de patienter, der kunne færdes frit i dagtimerne både i byen og især ved Teglgård, alle meget behagelige personer, der gerne ville snakke, og som fulgte med i, hvad der forgik i byen. Jeg har selvfølgelig også oplevet meget syge
patienter, der både råbte og skreg når de gik rundt i cellegårdene, men aldrig følt mig truet.
Efter en meget interessant oplevelse på Psykiatrisk museum, kørte vi en tur rundt på hele området inden turen gik til Lillebælt­Værftet, hvor vi spiste vores medbragte klemmer og nød de gode smagsprøver. Vi sluttede dagen af med kaffe og Bodils dejlige hjemmebag.
Tak til Bodil og Finn for en god oplevelse.
– Peder

En dag på julemarked i Nyborg

December 2018. Vi møder ind kl. 9.30. Birgitte har sørget for kaffe og morgenbrød, og vi prøvesmager laugets nye dram Aqua vitæe 1780. Aahh det var godt. Jóns er ret stolt.
Kl 10 åbner markedet i byens museum, et gammelt spændende hus. Gæsterne begynder så småt at indfinde sig lidt efter lidt. Nogle sender et langt blik ind på alle vores flasker med smagsprøver. Nogle tør komme
tættere på, andre går hurtigt videre. En dejlig fornemmelse når en gæst kommer tættere til vores bord.
Vi deler ud af vores egen erfaring med drambrygning og prøver at pejle os ind på gæstens ønske. Nogle gæster har simpelt hen en indkøbsliste med, fordi de har besøgt en af vores boder enten i Nyborg eller andre steder, hvor lauget har været til stede.
Det er også en sjov oplevelse, når gæster lukker op for egen erfaring omkring drambrygning. Vi kan næsten se julelysene i gæsternes øjne, når de fortæller om deres smagsoplevelser.
Som medhjælp i dram­boden bliver der selvfølgelig også tid til at se sig om på hele julemarkedet. Jeg kan kun varmt anbefale jer medlemmer til at deltage som hjælper ved et at laugets markedsboder. Det giver god snak og spas.
Godt nytår.
– Birte C.

Erna og Niels Erik Søndergaard fortæller, hvordan det er at stå i en salgsbod for drambryggerne til julemarkedet i Nyborg

Vi var 4 personer om salget, så der var god mulighed for at vi kunne skiftes til at gå rundt og se eller købe fra de andre boder på markedet. Markedet i Nyborg er ikke større end at det virker overskueligt og der er en god og hyggelig stemning.
Vi stod indenfor på Borgmestergården så vi frøs ikke. Vi mødte mange glade markedsgæster som købte mange poser med snapseurter. Der blev udvekslet gensidige erfaringer med snapsebrygning.
Det var hyggeligt at lære de andre drambryggere som vi arbejdede sammen med i boden, bedre at kende.
Vi kunne bruge vores egne erfaringer til at vejlede andre i drambrygningens ædle kunst.
2 julenisser gik omkring og hyggede om os i boderne og fik også tiltusket sig et par smagsprøver i vores bod. Flere bekendte og venner kom forbi og købte og smagte.
– Erna og Niels Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitter er ikke noget man er, det er noget man drikker